Slova

Kod nas možete pronaći slova, brojeve i ostale znakove napravljene od mesinga, inoksa ili porcelana u raznim veličinama i fontovima.

Pored uobičajene primjene na nadgrobnim spomenicima, ova slova se takođe koriste kao kućni brojevi ili nazivi ustanova ili pojedinaca na objektima. Nudimo i mogućnost namjenskog sječenja inoksanih simbola i oblika. Tako možete da izradite i logotip Vaše firme u istom dizajnu kao i slova za natpis.

Molimo Vas da nas kontaktirate za više informacija.

Gore