Ramovi

U ponudi imamo ramove izrađene od mesinga, inoksa, porcelana i prirodnog kamena. Uz mnoge ramove je moguće kombinovati i sitne ukrasne simbole kao što su cvijeće ili anđeli.

Ramovi se mogu koristiti zajedno sa ovalnim i pravougaonim porcelanskim pločicama.

Jedan vid zamjene za ramove su i porcelanske pločice bohemija forme. One imaju blago izdignut rub na koji se nanosi zlato.

Molimo Vas da nas kontaktirate za više informacija.

Gore